Gems Delight

Keep updated in jewellery trend and news with us.

The Most Favourite Five

รวม 5 ชิ้นจิวเวลรี่แย่งซีนในภาพยนตร์ชื่อดัง จนกลายเป็นที่พูดถึง ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความโดดเด่นให้เราได้จดจำแตกต่างกันออกไป ไล่มาตั้งแต่เนื้อเรื่อง เพลงประกอบภาพยนตร์ วลีเด็ดจากปากของตัวละคร ไปจนถึงเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่เข้าฉากที่เหล่าดีไซเนอร์ตั้งใจสร้างสรรค์

Read More »

REGISTER